Adam Anioł
Wiceprezes Zarządu

Doświadczony doradca w zakresie tworzenia indywidualnych portfeli inwestycyjnych oraz budowania i utrzymywania relacji z klientami Private Bankingu.

Artykuły
Brak artykułów