Podsumowanie #WALLSTREET22 – Tekton Capital

W miniony weekend w Karpaczu odbyła się konferencja pod nazwą WallStreet organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Była to już 22 edycja wydarzenia, które daje niepowtarzalną platformę do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami rynku kapitałowego.

W spotkaniu bierze udział około tysiąc uczestników, którzy mogą wysłuchać ponad 40 wykładów prowadzonych przez przedstawicieli działów analiz biur maklerskich, zarządy spółek giełdowych, przedstawicieli towarzystw inwestycyjnych oraz komentatorów polskiego rynku kapitałowego związanych z głównymi serwisami informacyjnymi. Na takim wydarzeniu nie mogło również zabraknąć przedstawicieli Tekton Capital.

Największe emocje w tym roku budziła sprawa spółki GetBack. Jej problemy finansowe są szeroko komentowane w mediach branżowych, a ze względu na skalę kładą się mocnym cieniem na całym rynku długu korporacyjnego.

 

 

Już w piątek 25 maja mogliśmy z pierwszej ręki usłyszeć tak szeroko cytowaną później w mediach wypowiedź Leszka Czarneckiego.
Jest on byłym udziałowcem spółki GetBack, a jednocześnie Idea Bank, który pozostaje pod jego kontrolą, był jednym z większych dystrybutorów prywatnych emisji obligacji korporacyjnych GB. Podana przez niego konkretna deklaracja, że każda uzasadniona reklamacja na proces oferowania tych obligacji przez jego spółkę będzie rozpatrywana odbiła się bardzo szerokim echem.

Do trudnej rozmowy z uczestnikami w kontekście ulokowania kapitału w obligacjach GB musiał również przygotować się Sebastian Buczek, prezes i udziałowiec Quercus TFI, a trochę nowego spojrzenia na sprawozdawczość finansową spółki z branży wierzytelności rzucił Jacek Welc w wykładzie zamykającym całą konferencję.

Można było również wysłuchać panelu dotyczącego inwestowania w nieruchomości, perspektyw dla rynków detalicznych, czy też sytuacji na rynkach walutowych oraz perspektyw rozwoju całego rynku kapitałowego w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej.

Podstawowa lekcja pokory na rynku finansowym, którą można było wynieść z wielu wykładów dotyczyła relacji pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji, a możliwym do zaakceptowania poziomem ryzyka. Niezależnie od tego jakim parametrem postaramy się zdefiniować ryzyko inwestycyjne (np. ryzyko kredytowe, poziom zmienności wyceny lub maksymalne dopuszczalne straty na kapitale poszczególnych aktywów), to proces monitorowania i zarządzania tym ryzykiem jest kluczowy dla długoterminowego wyniku strategii.

Casus spółki GetBack pokazuje jak ważne jest chłodne spojrzenie na szeroką perspektywę oraz przyjmowanie realnych i adekwatnych do otoczenia makroekonomicznego oczekiwań dotyczących zwrotu ze swoich aktywów. Trzeba pamiętać, że wiele polskich firm finansuje się długiem w postaci obligacji korporacyjnych, a z perspektywy nabywcy takich produktów nie wolno mylić ich z instrumentami wolnymi od ryzyka.

 

 

Udział w tego typu eventach to dla kadry managerskiej Tekton Capital obowiązkowy punkt w kalendarzu. Codzienne obcowanie z najlepszymi praktykami rynku kapitałowego pozwala naszym pracownikom ukształtować własne spojrzenie na wszystkie klasy aktywów i w bardziej kompetentny sposób udzielać pomocy naszym klientom. Spotkania i rozmowy kuluarowe w trakcie konferencji, w których wszyscy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami są niezwykle inspirujące i zachęcają do dalszej ciężkiej i uczciwej pracy.