Skowarcz, Gdańska

11700.00 m²
554 900 zł
Rata kredytu na 30 lat z 20% wkładem:
3 214
Szczegóły:
Powierzchnia:
11700.00 m²
CENA ZA M²
47 zł
RYNEK
Wtórny

Opis nieruchomości

Na sprzedaż działka przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, usługi i rzemiosło położona w  Skowarczu.

Powierzchnia 1,1700 ha (użytki gruntowe RIVa, ŁIII, ŁIV)

Atrakcyjna lokalizacja przy głównej drodze nr 91 łączącej Pruszcz Gdański z Tczewem.

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania.
Uchwała Nr II/25/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 grudnia 2006r  

1) MN,U – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania
i zagospodarowania terenu:
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojący budynek mieszkalny
jednorodzinny lub
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, wolnostojący budynek
mieszkalny jednorodzinny, rozumiany wg art. 3 ust. 2a ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.2003.207.2016 z późniejszymi zmianami) lub
1 4
– zabudowa usługowa wolnostojąca, wolnostojący budynek rozumiany wg art. 3
ust.1 lit. a ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016 z późniejszymi
zmianami)
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
– lokalizacja zabudowy towarzyszącej w formie wolnostojących lub zespolonych
obiektów budowlanych
– lokalizacja obiektów małej architektury i budowli związanych
z zagospodarowaniem terenu
– lokalizacja urządzeń budowlanych w znaczeniu art. 3 ust. 9 ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.2003.207.2016 z późniejszymi zmianami)
– lokalizacja dróg wewnętrznych, utwardzenia powierzchni gruntu na działkach
budowlanych
– lokalizacja obiektów służących reklamie
– lokalizacja wolnostojących lub zespolonych obiektów gospodarczych takich
jak garaże, wiaty, altany, itp.
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
– lokalizacja tymczasowych obiektów budowlanych w znaczeniu art. 3 ust. 5
ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016 z późniejszymi zmianami)
– lokalizacja indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
– lokalizacja obiektów budowlanych związanych z działalnością gospodarczą
znajdujących się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz.U.2004.257.2573 z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem
inwestycji celu publicznego.

2) MN,U,P – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług i rzemiosła.
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania
i zagospodarowania terenu:
– lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny lub
– lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny, rozumianej wg art. 3 ust. 2a
ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016 z późniejszymi zmianami) lub
– lokalizacja zabudowy usługowej wolnostojącej, budynek wolnostojący lub
– lokalizacja zabudowy wolnostojącej dla potrzeb rzemiosła z dopuszczeniem
funkcji mieszkalnej, budynek wolnostojący lub
– lokalizacja zabudowy wolnostojącej dla potrzeb rzemiosła, budynek
wolnostojący lub
– lokalizacja zabudowy produkcyjnej, budynek wolnostojący lub
– lokalizacja zabudowy produkcyjnej, budynek wolnostojący z dopuszczeniem
funkcji mieszkalnej i usługowej lub wolnostojące obiekty budowlane
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
– obiekty małej architektury i budowle związane z zagospodarowaniem terenu
– drogi wewnętrzne, utwardzenia powierzchni gruntu na działkach budowlanych
– lokalizacja urządzeń budowlanych w znaczeniu art. 3 ust. 9 ustawy Prawo
budowlane
– obiekty służące reklamie z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych,
wolnostojących lub zespolonych obiektów gospodarczych
1 5
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
– tymczasowych obiektów budowlanych w znaczeniu art. 3 ust. 5 ustawy Prawo
budowlane
– indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

Serdecznie zapraszam do kontaktu w celu poznania szczegółów oferty.Gdańsk

Lokalizacja

SPRAWDŹ LOKALIZACJĘ:
Zlokalizuj
NAJSZYBSZA TRASA
CZAS
DYSTANS

  Nr oferty

  Powiadom mnie

  Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   Nr oferty

   Umów spotkanie


   Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   Oblicz ratę kredytu

   lat
   WYNIK:
   WYSOKOŚĆ RATY RÓWNEJ
   1 094 zł
   Skontaktuj się

   Sprawdź swoją zdolność kredytową

   lat
   lat

   Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   WYNIK:
   DOSTĘPNA KWOTA KREDYTU WYNOSI
   350 999 zł
   Jeśli chcesz omówić otrzymany wynik:
   Skontaktuj się
   * Powyższe wyliczenie jest symulacją opartą o informacje przekazane przez Klienta i ma charakter jedynie poglądowy. Ocena zdolności kredytowej wykonywana jest wyłącznie przez bank, na podstawie przedłożonych dokumentów i informacji niezbędnych do jej dokonania. Symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.