FAQ

1. Czym jest Tekton Property i jak funkcjonuje?

Tekton Property jest ogólnopolskim biurem nieruchomości obecnym na rynku od 2016 r. Posiadamy swoje biura w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi Katowicach i Opolu,  ale obszar naszego działania znacznie wykracza poza granice aglomeracji. Pomagamy swoim klientom w sprzedaży, w zakupie lub w wynajmie nieruchomości oraz dbamy, aby szybko i sprawnie przejść przez procesy formalne.

2. Jakie inne usługi świadczy Tekton Property?

Tekton Property świadczy usługi w ramach obrotu nieruchomościami, pośrednictwa kredytowego i ubezpieczeniowego na terenie całego kraju. Posiadamy biura w kilku polskich aglomeracjach: w Gdańsku, Warszawie, we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Katowicach. Podejmujemy realne działania, by w najbliższym czasie prężnie pośredniczyć w 20 największych miastach Polski, dołączając po kolei m.in.  Szczecin, Bydgoszcz, czy Kielce.

3. Czy muszę podpisać umowę pośrednictwa, by moja nieruchomość znalazła się w Waszej ofercie?

Zawarcie umowy pośrednictwa to pierwszy i konieczny etap podjęcia współpracy z Tekton Property. Podpisanie takiej umowy jest wymogiem prawnym opisanym w Ustawie z dn. 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z póź. zm.). Umowa pośrednictwa gwarantuje Ci, jako naszemu klientowi, świadczenie usług w pełnym zakresie (oszacowanie wartości, sesja, promocja, etc) oraz ochronę ubezpieczeniową.

4. Jak mogę zgłosić nieruchomość do sprzedaży?

Wystarczy wypełnić formularz dostępny na naszej stronie internetowej lub zadzwonić do naszego Doradcy, a on pomoże Ci ułożyć dogodny proces sprzedaży.

5. Jakie koszty ponoszę na początku współpracy?

Nie pobieramy opłat początkowych. Oznacza to, że przez cały okres współpracy nie ponosisz ryzyka związanego z powierzeniem nam sprzedaży Twojej nieruchomości. Nasze wynagrodzenie jest ściśle powiązane z efektami pracy Tekton Property.

6. Jak wysokie jest Wasze wynagrodzenie?

Nasze wynagrodzenie może być ustalone kwotowo lub procentowo. Ustalamy je indywidualnie z każdym klientem, biorąc pod uwagę m.in. charakter działania (kupno / sprzedaż / wynajem) czy strategię podejmowanych kroków.

7. Jakie działania zostaną podjęte w celu sprzedania mojej nieruchomości?

Działając we wspólnym interesie wiemy, że na proces sprzedaży nieruchomości wpływa wiele czynników. Aby każdą współpracę wieńczyć sukcesem, opracowaliśmy kanon usług oferowanych klientom:

  • sesja zdjęciowa i sporządzenie planu nieruchomości;
  • oszacowanie realnej wartości rynkowej nieruchomości;
  • analiza stanu prawnego nieruchomości;
  • przygotowanie samej oferty w wersjach dostosowanych do źródła przekazu (portale społecznościowe, strony WWW, portale dla pośredników sprzedaży, etc);
  • wielopoziomowa aktywna promocja nieruchomości;
  • współpraca z innymi agencjami i pośrednikami;
  • wybrane raporty i analizy sporządzane na życzenie klientów.
8. Czy pomagacie uzyskać kredyt hipoteczny?

Zdecydowanie tak. Duża część Doradców i pracowników Tekton Property posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowości. Porównamy dla Ciebie oferty kilkunastu banków i pomożemy skompletować wymagane dokumenty.

9. Czy wszystkie oferty można znaleźć w Internecie?

Nie wszystkie oferty nieruchomości Tekton Property są upublicznianie w szeroko pojętej Sieci. Jest to uzależnione od kilku względów, m.in. od indywidualnych życzeń i oczekiwań klientów (np. dotyczących dyskrecji, bądź ściśle wyselekcjonowanego grona odbiorców), czy stanu faktycznego nieruchomości w momencie zawarcia umowy (remont, lokal wciąż wynajmowany, etc). Szczegóły i charakter publikacji są szczegółowo omawiane z naszymi klientami, tak, aby spełnić ich wszelkie oczekiwania.

10. Dlaczego powinienem powierzyć Wam sprzedaż nieruchomości zamiast zrobić to samodzielnie?

Samodzielna sprzedaż oznacza jedynie zamieszczenie ogłoszenia w Internecie (tzw. bierna sprzedaż). Dzięki Tekton Property Twoja nieruchomość dotrze do znacznie szerszego grona potencjalnych klientów. Wiedza i doświadczenie naszych Agentów pozwoli aktywnie i skutecznie realizować proces pozyskania nabywcy i sprzedaży nieruchomości. Każdy agent dziennie odbywa kilkanaście rozmów z potencjalnymi nabywcami Twojej nieruchomości. Taka skala działania jest nieosiągalna przy samodzielnym działaniu.

11. Czy mogę korzystać z usług kilku pośredników? Czy mogę zawrzeć umowę z Tekton Property jednocześnie współpracując z inna agencją?

Jesteśmy otwarci na każdą współpracę. Jeżeli żadna z Twoich umów zawartych z pośrednikami nie zawiera klauzuli wyłączności (klauzula wyłączności mówi, że nie możesz współpracować z innymi biurami nieruchomości poza tym, z którym podpisałeś rzeczoną umowę) to śmiało możemy podjąć współpracę. Ale pamiętaj, że umowa na wyłączność podpisana z Tekton Property daje gwarancję objęcia Ciebie i Twojej nieruchomości 100% zaangażowaniem, gdyż jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celu w Twoim interesie. Umowy otwarte (z wieloma pośrednikami) mają bardzo niską skuteczność sięgającą poniżej 10%.

12. Czy mogę wybrać lub zmienić Agenta, który będzie opiekował się moją nieruchomością?

Zdecydowanie tak. Wszyscy Agenci Tekton Property posiadają duże doświadczenie i wiedzę z zakresu obrotu nieruchomościami i wszyscy są do Twojej dyspozycji.

13. Czy mogę rozwiązać umowę przed czasem i jak to zrobić?

Zdecydowanie tak. Uczciwość, szczerość i transparentność są naszymi atutami. Wyznajemy zasadę, że każdy z naszych klientów niesiony indywidualnymi pobudkami ma prawo zrezygnować z dalszej współpracy. Rozwiązanie umowy nie wiąże się z jakimikolwiek konsekwencjami. Doradcy Tekton Property pomogą Tobie przejść przez cały proces.