Grodzisk Mazowiecki, J. Chełmońskiego

5221.00 m²
8 092 550 zł
Rata kredytu na 30 lat z 20% wkładem:
52 092
Szczegóły:
Powierzchnia:
5221.00 m²
CENA ZA M²
1 550 zł
RYNEK
Wtórny

Opis nieruchomości

Atuty nieruchomości

| Działka usługowa | Bliskość budowanej galerii | 5221 mkw | 30km do centrum Warszawy | Bliskość autostrady A2 i drogi Ekspresowej S8 | Bliskość obwodnicy Grodziska  | Media w drodze |

Opis

Przedstawiam nieruchomość gruntową o przeznaczeniu usługowym położoną w miejscowości Grodzisk Mazowiecki. Działka o wymiarach ~60m x 90m, posiadająca zabudowania usługowo/produkcyjne. Kiedyś mieściła się w nich fabryka maszyn rolniczych, w późniejszych latach był prowadzony warsztat naprawczy aut samochodowych oraz wulkanizacja. 
Działka objęta MPZP miasta Grodzisk Mazowiecki, według którego posiada status:
U – tereny zabudowy usługowej.

Dla terenu usług oznaczonego na rysunku planu symbolem U, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa,
b) przeznaczenie towarzyszące: urządzenia budowlane, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona,
parkingi,
c) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa zamieszkania zbiorowego (hotel-motel), stacja paliw,
infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty
tymczasowe, parkingi;
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 13579
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody:
a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, odpowiednio według § 7,
b) zasady dotyczące ochrony środowiska i przyrody, odpowiednio według § 8,
c) nie określa się kwalifikacji w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,
d) pod warunkiem stosowania określonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dopuszcza się:
budowę, wymianę, remont, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynków, dostosowanie ich do
obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających
warunki użytkowania budynków, zmianę kolorystyki elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokrycia
dachów;
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) na działce budowlanej dopuszcza się: zabudowę usługową, magazyny, garaże i budynki gospodarcze,
b) w wyznaczonym obszarze lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
w tym usług komercyjnych, biurowych,
c) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
d) budynki gospodarcze i garaże dopuszcza się jako wolno stojące, wbudowane lub dobudowane,
e) dopuszcza się kondygnacje podziemne,
f) ustalenia dotyczące zasad lokalizacji oraz sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do
dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości odpowiednio
według § 7 pkt 1,
g) obowiązują następujące wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu działki budowlanej:
minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
– minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
– maksymalna intensywność zabudowy: 2,8,
z uwzględnieniem ustaleń § 11 pkt 2 maksymalna wysokość zabudowy 20 m, w tym: 20 m dla
budynków usług, 12 m dla budynków mieszkalnych, 6 m dla budynków gospodarczych i garaży,

Podsumowanie

Idealna działka pod usługi, sąsiedztwo stacji benzynowej Orlen czy nowobudowanego parku handlowego przy ul. Żyrardowskiej czyni działkę atrakcyjną z uwagi na prężnie rozwijającą i perspektywiczną okolicę !

Zapraszam na prezentację i do zakupu!Warszawa

Lokalizacja

SPRAWDŹ LOKALIZACJĘ:
Zlokalizuj
NAJSZYBSZA TRASA
CZAS
DYSTANS

  Nr oferty

  Powiadom mnie

  Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   Nr oferty

   Umów spotkanie


   Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   Oblicz ratę kredytu

   lat
   WYNIK:
   WYSOKOŚĆ RATY RÓWNEJ
   1 094 zł
   Skontaktuj się

   Sprawdź swoją zdolność kredytową

   lat
   lat

   Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   WYNIK:
   DOSTĘPNA KWOTA KREDYTU WYNOSI
   350 999 zł
   Jeśli chcesz omówić otrzymany wynik:
   Skontaktuj się
   * Powyższe wyliczenie jest symulacją opartą o informacje przekazane przez Klienta i ma charakter jedynie poglądowy. Ocena zdolności kredytowej wykonywana jest wyłącznie przez bank, na podstawie przedłożonych dokumentów i informacji niezbędnych do jej dokonania. Symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.