Warszawa, Wesoła

168835.00 m²
25 500 000 zł
Rata kredytu na 30 lat z 20% wkładem:
161 160
Szczegóły:
Powierzchnia:
168835.00 m²
CENA ZA M²
151 zł
RYNEK
Wtórny

Opis nieruchomości

Prezentujemy Państwu naszą nieruchomość inwestycyjną zlokalizowaną w Warszawa Wesoła. Poniżej przedstawiamy krótkie podstawowe informacje, które mamy nadzieję, iż spełniają Państwa oczekiwania odnośnie terenów inwestycyjnych w naszym regionie .

Działka (Leśna) na sprzedaż za 25 325 250 PLN
pow. 168 835m2 150 PLN/m2

Identyfikator działki
146515_8.0719.110/2

Identyfikator działki
146515_8.0719.110/1

http://parkiotwock.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=168909

https://www.mbpr.pl/user_uploads/image/GORNE_MENU/BIURO%20W%20WARSZAWIE/Zespół%20Planowania%20Przestrzennego/5.Mazowiecki%20Park%20Krajobrazowy.pdf

1) Zakazuje się:
– lokalizacji budynków i budowli z wyłączeniem obiektów małej architektury
w odległości mniejszej niż 25m od granic kompleksów leśnych wchodzących w granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Parków Krajobrazowych (Mazowieckiego i Chojnowskiego) o ile granica Parku stanowi jednocześnie granicę Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
– naruszania naturalnej sieci hydrograficznej, zmiany naturalnego charakteru brzegów, zanieczyszczania wód oraz pasa przybrzeżnego, niszczenia roślinności wodnej i nawodnej. Zakazy nie dotyczą: działań służących retencji wód, zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w tym regulacji wód dla celów powodziowych i utrzymania żeglowności dla robót podejmowanych na terenach wód i międzywali rzek o szczególnych wartościach społeczno-gospodarczych i wysokich walorach krajobrazowych oraz ekologicznych,
– lokalizowania budynków i budowli w odległości mniejszej niż 20 m, a ogrodzeń w odległości mniejszej niż 6 m od brzegów naturalnych cieków i naturalnych zbiorników wodnych,
– lokalizowania nowych lub rozbudowy istniejących inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska z wyłączeniem realizacji niezbędnych urządzeń komunikacyjnych, infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, w tym m.in. oczyszczalni ścieków, zakładów unieszkodliwiania odpadów pod warunkiem zastosowania rozwiązań i technologii bezpiecznych dla środowiska przyrodniczego, przy zachowaniu co najmniej 70% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej działki,

2) Dopuszcza się:
– zabudowę jednorodzinną w formie wolnostojących budynków jednorodzinnych lub
bliźniaczych z zachowaniem co najmniej 70% powierzchni biologicznie czynnej
w obrębie każdej działki,
– usługi towarzyszące nieuciążliwe z zachowaniem co najmniej 70% powierzchni
biologicznie czynnej w obrębie każdej działki,
– rozbudowę istniejących cmentarzy z zachowaniem co najmniej 30% powierzchni
biologicznie czynnej,
– zabudowę związaną z ochroną zdrowia, oświatą, obronnością i bezpieczeństwem
państwa, działalnością wyznaniową, turystyką, rekreacją, sportem i wypoczynkiem oraz z gospodarstwami rolniczymi pod warunkiem zachowania funkcji przyrodniczych obszaru, przy zachowaniu co najmniej 70% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej działki,
– grodzenie działek indywidualnych pod warunkiem, że grodzenie umożliwi migrację drobnych przedstawicieli fauny, w szczególności: płazów, gadów i drobnych ssaków,
– remonty i modernizacje budynków i budowli, które powstały przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia lub w trakcie jego obowiązywania pod warunkiem zachowania funkcji dotychczasowej lub zmiany ich przeznaczenia zgodnie z treścią niniejszego rozporządzenia,
– wtórny podział działek pod warunkiem zachowania przepisów niniejszego rozporządzenia.

3) Nakazuje się stosowanie w budownictwie zharmonizowanych z krajobrazem form architektonicznych uwarunkowanych historycznie i kulturowo.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji i z chęcią udzielimy wszelkich informacji odnośnie całej inwestycji oraz warunków jej realizacji.Warszawa
Katarzyna Witkowska
Team Leader, Senior Property Advisor, Mortgage Specialist
NAPISZ DO MNIE
793 992 238
OPINIE (6)
OFERTY DORADCY

Lokalizacja

SPRAWDŹ LOKALIZACJĘ:
Zlokalizuj
NAJSZYBSZA TRASA
CZAS
DYSTANS

  Nr oferty

  Powiadom mnie

  Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   Nr oferty

   Umów spotkanie


   Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   Oblicz ratę kredytu

   lat
   WYNIK:
   WYSOKOŚĆ RATY RÓWNEJ
   1 094 zł
   Skontaktuj się

   Sprawdź swoją zdolność kredytową

   lat
   lat

   Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów Tekton Capital sp. z o.o.

   WYNIK:
   DOSTĘPNA KWOTA KREDYTU WYNOSI
   350 999 zł
   Jeśli chcesz omówić otrzymany wynik:
   Skontaktuj się
   * Powyższe wyliczenie jest symulacją opartą o informacje przekazane przez Klienta i ma charakter jedynie poglądowy. Ocena zdolności kredytowej wykonywana jest wyłącznie przez bank, na podstawie przedłożonych dokumentów i informacji niezbędnych do jej dokonania. Symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.